nhận biết gỗ Sồi qua màu sắc và vân gỗ

Gỗ Sồi nhật màu nên dễ nhuộm màu sang màu gỗ khác