Sofa gỗ dạng văng mini nhỏ xinh 2 chỗ ngồi nệm nỉ màu xanh

Sofa gỗ dạng văng mini nhỏ xinh 2 chỗ ngồi nệm nỉ màu xanh