Tranh con đường Paris phong cảnh châu Âu vẽ sơn dầu Amia TSD 519B