Bức tranh khổ lớn với hình ảnh sông núi thiên nhiên hiền hoà